Kimler Başvurmalı

Kimler Başvurmalı

Veri Analitiği Profesyonel Yüksek Lisans Programı çalışma hayatını aksatmadan analitik becerilerini geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Beklenen katılımcı profili

  • Üniversitelerin mühendislik, bilgisayar bilimleri, temel bilimler, istatistik ve ekonomi gibi sayısal bölüm mezunları ve
  • Çalıştıkları kurumlarda ilgili konularda mesleki deneyim edinmiş ve büyük veri analizinde derinlemesine bir eğitim almak isteyen tüm profesyonellerden oluşmaktadır.

Mezunlara Kazandıracakları

Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı sektörde ihtiyaç duyulan insan gücü profilinin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu programı başarıyla tamamlayan adayların:

  • İş analitiği kapsamında analitik yöntem ve tekniklerin kavramsal temellerinin anlamış olmaları,
  • Temel programlama yetilerinin geliştirilmesi ile uygulamalı bilgi sistemlerinde kullanılacak teorik ve pratik birikimi kazanmış olmaları,
  • Yüksek hacimdeki verilerin kullanılabilir bir formata dönüştürülmesi ve istatistiki veri analiz araçlarının kullanılması ile karar mekanizmasına destek verebilmeleri,
  • Kantitatif modelleme ve veri analiz tekniklerinin anlaşılması ve uygulaması ile yüksek hacimde veriden kullanılabilir bilgi üretebilmeleri ve bu bulguları iş problemlerinin çözümünde kullanabilmeleri, sonuçları veri görselleştirme araçları yardımıyla sunabilmeleri ve raporlayabilmeleri,
  • Veri kalitesi, veri bütünlüğü ve veri doğruluğu ile veri mahremiyeti ve fikir mülkiyeti üzerine iş etiği kavramlarını anlamış olmaları,
hedeflenmektedir.
Turkish