Öğrenim Ücreti

2022-2023 akademik yılı öğrenim ücreti hakkında bilgi almak için da@sabanciuniv.edu adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

İndirimler

Sabancı Üniversitesi, programa kayıt hakkı kazanan adaylara öğrenim ücretinde aşağıda belirtilen koşullar dahilinde farklı indirim olanakları sunmaktadır.

1. Şirket İndirimleri

Aynı kuruluştan (başvurulan yıl dahil) son 3 yıl içerisinde tüm profesyonel tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı olan kümülatif öğrenci sayısına göre aşağıdaki tabloda belirlenen indirim oranları uygulanmaktadır. Adayın, kayıt sırasında çalışmakta olduğu şirket esas alınır.

Şirket İndirimleri Katılımcı sayısı (kümülatif) İndirim oranı
Son 3 yılda şirketten tüm profesyonel tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenci sayısı 1 0
2 %15
3 %20
4 %25
5+ %30

Bir kuruluştan aynı akademik yıl içerisinde 6+ öğrencinin kayıt olması durumunda %35 oranında indirim uygulanmaktadır.

2. Sınav Tabanlı Başarı İndirimleri

"Başvuru Koşulları" sayfamızda kapsam ve içeriği kısaca açıklanmış olan bilim sınavının sonucuna göre; kurum indirimlerinden yararlanma olanağı bulamayan ancak sınavda başarılı olmuş sınırlı sayıda adaya öğrenim ücreti üzerinden %5'den %25'e varan başarı tabanlı indirim oranları uygulanacaktır. Adayların hem kurum indiriminden, hem de sınav tabanlı başarı indiriminden aynı anda yararlanması mümkün değildir.

3. Sabancı Üniversitesi Mezun İndirimi

Mezun İndirimi İndirim Oranı
Sabancı Üniversitesi lisans / lisanüstü mezunları %20

Ödeme Kolaylıkları

Öğrenciler, öğrenim ücretlerini dönem başlarında peşin olarak ödeyebilecekleri gibi taksitli ödeme sisteminden de yararlanabilirler. Taksitli ödeme olanağı yalnızca dönem öğrenim ücreti için geçerlidir. Yurt ücreti taksitli ödeme kapsamı dışındadır. Firma ödemelerinde taksit seçeneği bulunmamaktadır. Detaylar için Taksitli Ödeme Olanağı ve Ödeme Koşulları bağlantılarını inceleyiniz.

Burs Olanakları

Veri Analitiği Tezsiz Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrencilere sağlanan herhangi bir karşılıksız burs olanağı bulunmamaktadır. Ancak yukarıdaki tabloda sağlanan koşullara uygun oranlarda şirket, sınav başarısı, Sabancı mezunu ve erken kayıt indirimleri uygulanmaktadır.

Turkish