Program Yapısı

Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı her biri 14 hafta süreli 2 akademik dönemden oluşmakta ve 1 yılda tamamlanmaktadır.

Haftalık ders programı hafta içinde iki güne (toplam 6 saat) ve Cumartesi (6 saat) günlerine dağıtılmıştır.

  • Hafta içi: Pazartesi ve Çarşamba, 19:00-22:00, Altunizade Dijital Kampüs
  • Hafta sonu: Cumartesi: 09:00-12:00 ve 13:00-16:00, Altunizade Dijital Kampüs
Turkish